Konvoj za Ponderosu, dvadeset i prvi dio

Sljedećeg trena se prema njemu stuši niz hitaca! Polegao je uz zemlju da ga ne pogode. Sveti i Modesty su učinili isto. Indijanci sjašu s konja pucajući. Bili su dovoljno blizu da je mogao vidjeti mržnju u njihovim očima kada bi provirio kroz grmlje i odapeo. Činio je to više nasumce jer vremena za ciljanje gotovo nije bilo – pucnjevima su ih držali uz tlo. A prilazili su sve bliže, potrčali bi nakon hica, pa ponovo kleknuli i odapeli. Jednoga […]

Konvoj za Ponderosu, dvadeseti dio

Zamijenio ga je konjem kojega je jahao Sam. Silver i Modesty pomogli su mu skinuti sedlo i opremu i postaviti njegovu s mrtvog konja. Djevojka je, premda prestrašena i zbunjena, bila posve prisebna. – Danas sam se tri puta oprostila od života – rekla je iskreno. Silver ju je razumio. – Ne brini, sada je sve gotovo – rekao je Sveti. On ju je već počeo smatrati svojom damom, pa možda i zaručnicom. Silver pomisli da će možda oni postati […]

Konvoj za Ponderosu, osamnaesti dio

Sljedećeg časa sledio se od misli koja mu je proletjela kroz glavu: hoće li ih pustiti da odu s Modestiy ili …  Trebalo je potegnuti revolver i zaprijetiti prvome da će pasti ako samo dodirne dršku svojega! – Ne miči se! Tim ga je uzvikom Sam presjekao u trzaju rukom kojom je htio dohvatiti revolver. Samo je uperio pušku koju je već držao u ruci, znao je on što njegovi smjeraju. Kao po zapovijedi, svi ostali potegnu revolvere i upere […]

Konvoj za Ponderosu, osamnaesti dio

Začuje se još nekoliko hitaca za redom. To su momci dovršavali ranjene Indijance. Silver nije odobravao takav postupak prema ranjeniku, ali ništa nije mogao učiniti da to spriječi jer on je vodio, ali nije zapovijedao. Onaj pogođeni konj njištao je, posrtao je, padao na koljena i ponovo se dizao životinjskom upornošću. Hitac iz Hughove puške i legne zauvijek, kao da je naglo promijenio mišljenje. Svi su se šutke divili tom pogotku u glavu s dvadesetak metara.  – Mislim da bismo […]

Konvoj za Ponderosu, sedamnaesti dio

Modesty je sjedila po strani, na blagoj neravnini koja joj je poslužila kao stolica. Tupo je gledala ispred sebe. Nikoga nije zanimala, bila potpuno slobodna i mogla je otići kamo god je htjela, ali kamo bi otišla? Kud god bi pošla, on bi je ubrzo ponovo uhvatili. Oni možda i htjeli da ona negdje pobjegne, pa da je za zabavu love.  Nije joj se dobro pisalo: vidjeli su kako je jedan od Indijanaca rukom hvata za vilicu s donje strane […]

Konvoj za Ponderosu, šesnaesti dio

Ići prema šumarku značilo je najprije sići u blagu udolinu, a zatim ga se domoći blagim usponom. Prvo su učinili, ali drugo nisu – presrela ih je skupina konjanika! Zapravo su se oni zaustavili ugledavši ih kako prema njima galopiraju s desne strane, ali konjaci su dojahali ispred njih prepriječivši im put. – Koji su sad ovi?- upita Sveti. – Vidjet ćemo – odgovori Silver, a u sebi se nadao da nisu ona skupina kojoj se micao s puta i […]

Konvoj za Ponderosu, petnaesti dio

Silver pogledom potraži djevojku i ugleda je na konju kojega je za uzde vodio neki Indijanac. Izgledala je dobro i neozlijeđeno. – Ugrabili su je! – reče Silver. – Gdje je Edd? – upita Sveti. Dobio je odgovor kada se šuma konjskih nogu u pokretu premjestila naprijed: ono što je ostalo ležati u travi poput vreće, to je mogao biti samo on. – Nevolja koju smo imali riješena je, a sada imamo barem pedeset nevolja – reče Silver. – Što […]

Konvoj za Ponderosu, četrnaesti dio

Budući da Indijanac na to nije rekao ništa, on ga upita: – A u koliko vremena će doći? Indijanac zagunđa kao da je čuo veliku glupost, pa samo izvuče pušku iz navlake uz sedlo.    Čučali su u grmlju s puškama u rukama. Sveti je bio prešao na drugu stranu bare, Silver se sakrio nasuprot njemu, a Žuta Ptica je ostao otraga, nedaleko stijena, da smiruje skrivene konje kako ih ne bi odali. Slušali su pjev ptica, kojega bi tu i […]

Konvoj za Ponderosu, trinaesti dio

Ponovo su potjerali konje u galop. Zemljište se prostiralo ravno i zaista je bio užitak juriti u moćnom topotu kopita. Išli su tako možda milju,a onda povukli uzde i sjahali jer je i konjima i njima trebao predah. Sjahavši, Žuta ptica se pogledom zadubio u zemlju: – Tragovi izgledaju tako svježi, oni ne bi trebali biti daleko ispred nas. Istom je to rekao, između njega i Silvera prošišta! Indijančev konj iza njih trgne se jer je prošištalo   i pored njega! […]

Konvoj za Ponderosu, dvanaesti dio

Svi su se uskomešali; pretražili su kola i okolno grmlje. A onda su opazili da nedostaje Eddov konj i  da nedostaje jedan konj iz zaprege rendžerskih kola.  Zaključak je mogao biti samo jedan: Crni Edd i Modesty otišli su od njih, pobjegli! – Modesty ne bi to nikada učinila – reče njen otac – Osim toga, kamo bi otišli? Okolo je divljina i opasni Indijanci. – Eddov konj je osedlan, a onaj drugi nije – reče Silver – To znači […]