Konvoj za Ponderosu, dvadeseti dio

Zamijenio ga je konjem kojega je jahao Sam. Silver i Modesty pomogli su mu skinuti sedlo i opremu i postaviti njegovu s mrtvog konja. Djevojka je, premda prestrašena i zbunjena, bila posve prisebna.

– Danas sam se tri puta oprostila od života – rekla je iskreno.

Silver ju je razumio.

– Ne brini, sada je sve gotovo – rekao je Sveti.

On ju je već počeo smatrati svojom damom, pa možda i zaručnicom. Silver pomisli da će možda oni postati prvi vjenčani par u Ponderosi.

Ali, najprije se trebalo vratiti do vagon traila.

Uzjahali su konje i pošli. Modesty je dobila svog konja, točnije rečeno konja kojega je jahao Edd, i na njemu pušku u navlaci. Za njima su ostali konji i koji pasu nedaleko mrtvih ljudskih i konjskih tijela.

Jahali su u mislima već u vagon trailu, među svojima, kad se Silveru učini da čuje nešto s desna. Okrene glavu i ugleda noćnu moru: poredani u crtu prema njima su galopirali  Indijanci. Skupili su konje, pribrali se i vratili se željni osvete. I dolazili su mučki, valjda da bi njihovo iznenađenje bilo veće. 

Silver opsuje iz dna duše i tada glave okrene i ono dvoje.

– O, ne! – djevojčin krik bio je istinski zdvojan.

– Zaboga! – uzviknuo je Sveti, ali se probrao: – Čini mi se da će ono tvoje pero opet morati djelovati!

– Bojim se da odradilo svoje. Modesty, drži se u sedlu! Ha!

Silver natjera konja u trk, a oni za njim.

Opazivši da bježe, Indijanci se oglase poklicima.

S manje opreme na sebi, a uz to žilaviji i otporniji, indijanski konji su počeli sustizati njihove. Silver je to s užasom primjećivao bacajući poglede unatrag. Šešir mu je bio odletio s glave i sada mu ga je držala samo uzica oko vrata. Modesty se izvrsno držala u sedlu, ali bila je nenavikla na jahanje i zaostajala je za njima dvojicom za dvije – tri dužine konja. Sveti je svako malo zabrinuto pogledavao prema njoj.

– Kamo bježimo?!- dovikne Silveru u trku. 

Doista, kamo bježati? Prema onoj kakvoj-takvoj uzvisini s nešto grmlja! Pucnjevi koje je iza sebe čuo kroz indijansko kliktanje učvrstili su ga u odluci da povede onamo.  Što nakon toga, nije htio ni pomišljati.

Na desetak jardi zaustavi konja, skoči s njega i izvuče pušku. Prvo što je učinio nakon toga bilo je da nacilja u Indijanca u trku, a bili su dovoljno blizu da im raspozna šare na perima, i odapne. Ciljao je u momka kojemu je vjetar vijao pero inače zataknuto tako da mu visi niz glavu. Svalio se  s konja!

Brzo ubaci novi metak u cijev i opali u drugoga. Promašaj! Ali, sljedeći hitac pogodio je konja i jahač se sruši s njim.

Zrno mu prozuji pokraj glave bliže nego ikada! Svevišnji ga je doista poštedio ovaj put. Kleknuo je i nastavio pucati. Oglasila se i Svetova puška.

Indijanci su usporili i stali.

Silver vidje da je djevojka još na konju, sva neodlučna što učiniti.

– Siđi, Modesty! Sveti, trčimo u grmlje!

Grmlje im je pružalo zaklon od pogleda i bilo ih je teže naciljati.

U prvom pogledu kojega je trčeći bacio iza sebe opazi da se Indijanac sa srušenog konja popeo na konja svog prijatelja, pa su sada jahala dvojica i da su iza skupine ostala ležati dva dvojica. Opazio je i da se nekoliko njih nešto dogovara između sebe. Postane mu jasno o čemu se radi kada skupina počela razvlačiti: tako su bili teže mete, a mogli su navaliti polumjesečasto na njih, s tri strane. Zapravo, ništa ih nije sprječavao da im zađu iza leđa i potpunosti ih opkole.

I zapucali su ponovo, zrna prošišaju kroz grmlje trgajući grančice. Modesty se stisnula Svetome uz leđa.

Puneći pušku, Silver se upita koliko još streljiva ima. Ne previše…

Ciljao je pažljivo i pogodio konja. Životinja je u trku pokleknula prednjim nogama, a jahač je odletio kao katapultiran.

Modesty vrisne! Zrno ju je pogodilo, ali u haljinu nabranu ispod skvrčenih nogu. Razderalo ju je, ali djevojka preko razderotine nije opipala nikakvu ozljedu.

– Dobro sam! – vikne.

Mogli su nastaviti pucati, posebno Sveti koji se bio uplašio za nju.

Silver pretrči do grmlja dva – tri koraka lijevo, da zbuni Indijance koji su shvatili gdje se krije i vatru usredotočili na to mjesto. Sada je mogao mirnije ciljati, a i mete su bivale sve bliže. Skinuo je s konja jednu!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *