Mrtva sezona, dvadeset i osmi dio

Vozeći se, Miran je javio Ozrenu. – Čuo sam. To ništa ne mijenja, osim što smo sada sigurni da je Adem pokojni. I , jasnom osim ako DNA analiza ne pokaže da je to noga nekog drugog. – Ako je njegova, a mi ne vjerujemo da nije, znači da je točno da je u moru završio prije Lina. Mislim, s obzirom na to da su pronašli samo nogu. – Vjerojatno, ali ne mora biti tako. Možda su ga valovi jače […]