Jež

Kad u gluho doba noći idete između obrisa drveća i grmlja narogušenih što kao i sav ostali svijet ne spavate i kada negdje u blizini među njima čujete stupanje, šuškanje i dahtaje, nije vam svejedno. Ali, budite hrabri i ako imate svjetiljku pođite ravno u smjeru zvuka i otkrite ćete tko proizvodi te zvukove: mali bodljikavi svat, zašiljeni valjušak koji se na kratkim nogama elegantnim korakom provlači kroz travu i lišće – jež.   Jež noću stvara dojam da ide […]