Spinosaurusov sartoris

VI             Dok smo se uspinjali kroz šumu, opazili smo bljesak među vrhovima drveća. Kapo pogleda na sat i ne reče ništa, ali zato je Profesor rekao istinu: – Šest je sati i Vremenska vrata su se otvorila. Zavirit će, pogledati jesmo li u blizini, a kada vide dan nema, otići će. I neće se vratiti do sutra u šest.             Preostalo je još da kaže da nismo trebali ići kroz močvaru, ali nije namjeravao pretjerano dražiti vođu.                 Na […]