Mrtva sezona, dvadeset i osmi dio

Vozeći se, Miran je javio Ozrenu. – Čuo sam. To ništa ne mijenja, osim što smo sada sigurni da je Adem pokojni. I , jasnom osim ako DNA analiza ne pokaže da je to noga nekog drugog. – Ako je njegova, a mi ne vjerujemo da nije, znači da je točno da je u moru završio prije Lina. Mislim, s obzirom na to da su pronašli samo nogu. – Vjerojatno, ali ne mora biti tako. Možda su ga valovi jače […]

Mrtva sezona, dvadeset i četvrti dio

– Kada je to bilo? – Posljednji put sam bila na treningu dvadeset i devetoga jer smo tridesetoga odletjeli u London na doček.             Taj mu detalj nije bilo milo čuti, ali prešao je preko toga. – U koliko sati si bila na treningu? – Kao i uvijek, od sedam do nekih osam i po. – Znači, dvadeset i devetoga navečer Lino je bio živ – zaključi on više za sebe.             Njegova oduševljenost tom činjenicom bila joj se simpatična, […]