Spinosaurusov sartoris

VI             Dok smo se uspinjali kroz šumu, opazili smo bljesak među vrhovima drveća. Kapo pogleda na sat i ne reče ništa, ali zato je Profesor rekao istinu: – Šest je sati i Vremenska vrata su se otvorila. Zavirit će, pogledati jesmo li u blizini, a kada vide dan nema, otići će. I neće se vratiti do sutra u šest.             Preostalo je još da kaže da nismo trebali ići kroz močvaru, ali nije namjeravao pretjerano dražiti vođu.                 Na […]

Ukleti kanjon, trideset i osmi dio

– Prekrasno! – reče sada Salma stojeći na mjestu s kojega se on brže – bolje maknuo.             Sada i Jubal zastane i baci pogled. Ništa nije rekao, a nije ni trebao. – Što si se sada ti zamislio? – došapne mu Braxton nalazeći se dva – tri koraka niže. – Prelijepi pogled – odgovori Jubal bez okolišanja, pa doda – Šteta što je ukleto.             Spustivši se u dolinu, u još veći mrak, odlučili su u hodu se primaknuti […]

Ukleti kanjon, dvadeseti dio

Braxtonu je sve postalo jasno kad je ugledao veličanstveni svod pećine. Pomisli da je  dovoljno visok da pod njega stane najviši crkveni toranj kojega je u životu vidio. Ispod svoda ugleda niz Indijanaca, mahom djece i žena. Znatiželjno su ih promatrali s ruba nečega. Kad su se uspeli, pred njim se pruži zaravan ispod svoda: nekoliko koža razapelo se na domak njenog ruba i neka je Indijanka nedaleko njih objeručke stupala neku hranu.  Sredinu zaravni krasilo je veliko ognjište sačinjeno […]