Čudo u retrovizoru

Sunčan je jesenji dan, vozim cestom Barban – Žminj. Retrovizor: lišće uzlijeće put krošanja. U retrovizoru, čemu ime znači pogled unatrag, kao da se vraćao uzročno – posljedični tijek, kao da je lišće pošlo vraćati se granama s kojih je palo na asfalt! Uostalom, tko kaže da strujanje zraka što ga je izazvao moj auto prelazeći preko lišća koje je tih dana obilno sipalo nije to lišće uzvitlalo na vlas istim onim putanjama kojima je prije krivudalo dok ga tlo […]