Ukleti kanjon, dvadeset i sedmi dio

Rekavši to, poručnik se okrene i ode odrješitim korakom. – Kako će nas kazniti? – upita Nathan. – Ne znam – odgovori Braxton. – Poslat će nas na robiju kurvin sin, eto kako! – vikne Jubal.               Nakon približno pola sata dojaše Gonsales. Braxton nejasno ču kako poručniku daje prijavak o nekom povoljnom mjestu. Nedugo zatim odvezali su im ruke, ali samo zato da bi im ih zavezali s prednje strane i onda ga zavezali konopcem za jabučicu sedla svojih […]

Ukleti kanjon, dvadeset i šesti dio

– Što se to, dovraga, događa?! – upitao ga je Jubal ležeći glavom do njegove. – Našli su neko zlato, bilo je u vreći skrivenoj u kipu.   – Zlato?! – uzvikne Nathan glavom do njihovih nogu– Eto zašto je Camacho htio da kip prenesemo kroz kanjon! – Sve nam je lagao, gad! – vikne Jubal. – Sve mi se čini da je tako- odgovori Braxton – Bit će da su oni pljačkaši koje vojska goni, pa nam je uvalio plijen. […]

Ukleti kanjon, peti dio

Naišli su na prodol s vododerinom kojom je za kišnih dana prema rijeci tekla bujica. U njoj je ostalo nekoliko žabokrečinastih bara, a konji su se namjerili na jednu od njih. Neka piju, bolje nego da piju na rijeci koju treba preći.             Dok su konji halapali vodu oni su čeznutljivo gledali u smjeru Ria kojega su im sada skrivali obronci. Braxton je okrenuo glavu i na drugu stranu. Srećom jer s jednog se brda užurbano spuštala skupina konjanika! – […]