Konvoj za Ponderosu, sedmi dio

– Svašta! Uglavnom čuvao tuđa goveda. A onda sam se počeo pitati zašto ne bih čuvao svoja. – Kada stignemo u Ponderosu, ja ću kartati, a što ćeš ti? Rudariti? Crni Ed uputi u daljinu jedan od onih svojih mračnih pogleda: – Možda. A možda i neću – reče i nastavi sjeći. Sunce se bilo primaklo obzoru kada su dojahali Bull i Dečko. – Duke kaže da se vratite. Mi ćemo naći zaravan za noćenje – reče Bull. To što […]

Ukleti kanjon, pedeseti dio

Samo su nastavili približavati se, a dva konja su njištala  trzajući nogama i pokušavajući vratom dobit zamah koji bi se ustali. Treći je beživotno ležao.             Onda Kirby odapne od čega su se svi oni trgnuli. Za njim zapucaju i ostali. Konji se smire  zauvijek.                 Kirby se slavodobitno cerekao. Braxton poželi skočiti na njega, pa i poginuo na prvom koraku. Ipak nije.             Kirby spusti pušku, ali zadrži je uperenu u njih. Ostali učine isto. – Znači tako, ove […]

Dobrodošao na Divlji zapad, dvadeset i peti dio

Tekao je lipanj, dani su bili sve duži i sve topliji, sunce je već ujutro neugodno žarilo. Naišli su na cestu u obliku utrtih kolskih tragova. – Ovo ne može biti nego cesta koja iz Wichite vodi u Salinu – rekao je Terry i smotao kartu koju je  bio razvio po travi, pored kopita svog konja.             Krenuli su njome prema jugu. Trebalo im je sedam dana da ugledaju civilizaciju u obliku nakupine drvenih zgrada. Putem nisu sreli nikoga i […]

Dobrodošao na Divlji zapad, dvadeset i prvi dio

Jedanaesto poglavlje             Pratio je tragove konjice. Noću je ugledao odsjaje vatre na obzoru i ujutro pojahao u tom smjeru.  Ali nije on našao njih, nego su oni našli njega: sa sjeverne strane ususret mu je dojahala trojka. Pretpostavio je da je to izvidnica, a to se i potvrdilo. “Svrbe me prsti”, pomislio je jer kada god su plavi jahali prema njemu dizalo se oružje. Osim nakon završetka rata, naravno, ali to se ne računa. Stao je i čekao da […]