Minus

Bio je na glasu kao ozbiljan kirurg kojega je teško vidjeti nasmiješenog, ali tog su ga jutra na   bolničkom ulazu ugledali uistinu neraspoloženog.             Nepuni sat prije toga saznao je od supruge, medicinske sestre zaposlene u istoj bolnici, da im je kreditna kartica ponovo u minusu. Spomenula je to onako, usput,  mećući na stol kekse zamotane u bijelo kao nešto potpuno normalno što iz noćne smjene može donijeti kući. On je u tom trenutku mehanički miješao čaj duboko zamišljen o […]