Ukleti kanjon, devetnaesti dio

–  Rekli su nam, ali… – Rekli su vam, ali niste vjerovali jer kao i svi Gringosi mislite da je Meksiko pun glupana!             Braxton je mučao. – Što nosite na muli? – ubode nakratko kažiprstom prema muli. – Kip za samostan Santo Pablo na kraju kanjona. – Kroz kanjon gdje nema ni puta ni staze?! Znate li vi da postoji cesta do samostana? – Svuda okolo su razbojnici, ne može se proći.              Indijanac se nasmije kao da je […]