Konvoj za Ponderosu, osamnaesti dio

Začuje se još nekoliko hitaca za redom. To su momci dovršavali ranjene Indijance. Silver nije odobravao takav postupak prema ranjeniku, ali ništa nije mogao učiniti da to spriječi jer on je vodio, ali nije zapovijedao. Onaj pogođeni konj njištao je, posrtao je, padao na koljena i ponovo se dizao životinjskom upornošću. Hitac iz Hughove puške i legne zauvijek, kao da je naglo promijenio mišljenje. Svi su se šutke divili tom pogotku u glavu s dvadesetak metara.  – Mislim da bismo […]

Dvoboj u Santa Feu, dvadeset i drugi dio

U hodniku prvog vagona do lokomotive stajao je leđima okrenut čovjek u crnom pored otvorenog prozora.  Još se osjećao miris baruta.             Pođe naprijed u namjeri da ga oslovi, ali on se sam okrene. Učinio je to naglo, pod dojmom onoga što se dogodilo, a Silver isto tako stane.  Čovjek je pustio plave brkove koji su mu pokrivali gornju usnu i  spuštali niže od brade, ali svijetle su ga oči odavale – Spes!    Šesto poglavlje Silveru sine da je Spes […]