Dvoboj u Santa Feu, dvadeset i četvrti dio

Vratili su se navečer. Crispy je ostala u blagovaoni hotela družiti se s gospođom Emmom White. Bila je to gospođa u pedesetima vrlo strogog pogleda, odrješitih pokreta i samouvjerena glasa koja im je prišla nakon što je večeru pojela sama do njihovog stola. Pozdravivši, rekla je: – Pretpostavljam da i vi čekate diližansu kao i ja.             Nakon što su se upoznali, doznali su je supruga bankara u Santa Feu, što je objasnilo njenu raskošnu haljinu te da je putovala […]

Dvoboj u Santa Feu, dvadeset i drugi dio

U hodniku prvog vagona do lokomotive stajao je leđima okrenut čovjek u crnom pored otvorenog prozora.  Još se osjećao miris baruta.             Pođe naprijed u namjeri da ga oslovi, ali on se sam okrene. Učinio je to naglo, pod dojmom onoga što se dogodilo, a Silver isto tako stane.  Čovjek je pustio plave brkove koji su mu pokrivali gornju usnu i  spuštali niže od brade, ali svijetle su ga oči odavale – Spes!    Šesto poglavlje Silveru sine da je Spes […]

Ukleti kanjon, trideset i drugi dio

– Zaveži, glupane! – drekne Kirby na njega – Pucali ste na nas i borili se na strani ovog nitkova, što znači da ste sudionici u njegovom zločinu,a to je krađa konja! Presuda je jasna: sva trojica idete na granu!             Nathan i Jubal tada kriknu očajničkim i visokim glasovima i pokušaju nešto brže – bolje izbrbljati što je valjda trebalo Kirbya uvjeriti da promijeni odluku, ali Braxton ih prekine: – Šutite, moroni jedni! Zadržite barem dostojanstvo kad ste sve […]